Twitter Papillon Google plus Papillon Facebook Papillon

De fondsen van Papillon Reizen

Papillon wil niet alleen het mooie en goede van West-Afrika delen met anderen, ze wil ook graag met West-Afrika delen en zo een balans creëren tussen geven en ontvangen.
Voor elke uitgevoerde reis doet Papillon Reizen daarom een donatie aan het Papillon-noodfonds en aan het Papillon-projectenfonds.

 

Papillon-noodfonds
Op het Papillon-noodfonds kan door de lokale bevolking een beroep gedaan worden in schrijnende situaties, waarin de familie niet zelf de benodigde middelen bijeen kan brengen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een vergoeding voor medicijnen of medische hulp in geval van ziekte of een ongeval, maar ook aan een bijdrage voor een begrafenis of de herbouw van een in de regentijd ingestort huis.
Van geval tot geval zal, altijd in overleg met de lokale aanspreekpunten, beoordeeld worden of een bijdrage vanuit het Papillon-noodfonds gewenst is.

 

Papillon-projectenfonds
Het Papillon-projectenfonds is een fonds ter ondersteuning van (kleinschalige) lokale initiatieven.
Voor en door de lokale bevolking. Met als doel bewustwording (bijvoorbeeld op het gebied van milieu en recycling) en/of het financieel onafhankelijk worden van de bevolking door ondersteuning van een project of bedrijfsactiviteit. Eventueel zullen er vanuit Papillon, in samenwerking met de lokale bevolking, projecten worden vormgegeven.