Twitter Papillon Instagram Papillon Facebook Papillon

De fondsen van Papillon Reizen

Papillon wil niet alleen het mooie en goede van West-Afrika delen met anderen, ze wil ook graag met West-Afrika delen en zo een balans creëren tussen geven en ontvangen.
Voor elke uitgevoerde reis doet Papillon Reizen daarom een donatie aan het Papillon Noodfonds en aan het Papillon Projectenfonds.

 

Papillon Noodfonds
Op het Papillon Noodfonds kan door de lokale bevolking een beroep gedaan worden in schrijnende situaties, waarin de familie niet zelf tijdig de benodigde middelen bijeen kan brengen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bijdrage aan medische hulp in geval van ziekte of een ongeval, maar ook aan een bijdrage voor een begrafenis of de herbouw van een in de regentijd ingestort huis.
Van geval tot geval zal, altijd in overleg met onze lokale aanspreekpunten, beoordeeld worden of een bijdrage vanuit het Papillon Noodfonds gewenst is.

Papillon Projectenfonds
Het Papillon Projectenfonds is een fonds ter ondersteuning van (veelal kleinschalige) lokale initiatieven.
Voor en door de lokale bevolking. Met als doel bewustwording (bijvoorbeeld op het gebied van milieu en recycling) en/of het financieel onafhankelijk worden van de bevolking door ondersteuning van een project of bedrijfsactiviteit. Eventueel zullen er vanuit Papillon, in samenwerking met de lokale bevolking, projecten worden vormgegeven.

ondersteuning Fanga school vanuit het Projectenfonds

Fanga scholen zijn onderdeel van de regionale organisatie CRDERMS, die streeft naar het toegankelijk maken van een professionele educatie aan kinderen in de regio van Ségou. Zo zijn er inmiddels schoolprojecten in Fintiguila, Touana en in de stad Ségou. Naast de reguliere theoretische kennis krijgen de jongens en meisjes les in beroepsvaardigheden: timmeren, naaien, mechaniek en landbouw. De praktische lessen geven de kinderen een grotere mate van zelfvertrouwen. Al op jonge leeftijd maken ze kennis met de vaardigheden, waarmee ze op termijn zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Het Papillon Projectenfonds doet een maandelijkse bijdrage aan het salaris van de timmerleerkracht en ondersteunt in overleg ook op andere fronten.
Voor meer informatie: www.fanga.educatie

ondersteuning boomplantproject vanuit het Projectenfonds
Voor het boomplantproject werkt Papillon Reizen samen met Souleymane Diakité, een enthousiaste jongeman uit Ségou, die op eigen initiatief al vele jaren in de stad bomen aanplantte, waarbij een gebrek aan middelen het verder uitbreiden van de activiteiten in de weg stond. Vanuit het projectenfonds worden de financiën verstrekt voor de aanschaf van de benodigde materialen, zoals hoezen om de geplante bomen te beschermen tegen hongerige geiten.

verstrekking microkredieten vanuit het Projectenfonds
Gedurende enkele jaren verstrekt Papillon Reizen vanuit het Projectenfonds microkredieten aan de lokale bevolking voor het opzetten of uitbreiden van inkomstengenererende activiteiten. Hoewel er ook enkele kredieten aan mannen zijn verstrekt, ligt de nadruk bij de microkredieten op vrouwen.

organisatie GiveBackWednesday vanuit het Projectenfonds
Onder de noemer GiveBackWednesday nemen we de lokale jeugd mee op boottochten. Daarbij combineren we een dag op de rivier en een goede maaltijd met educatieve bezoeken aan dorpen in de omgeving. De kinderen, die zelden verder komen dan hun woon- en schoolomgeving, leren zo spelenderwijs over de geschiedenis van en praktische beroepen (bijvoorbeeld pottenbakken) in hun eigen regio.

Studiefonds Malinese Meisjes
Een gezamenlijk initiatief leidde tot het invulling geven aan een studiefonds voor meisjes in Mali. In minder bedeelde gezinnen, zijn het vaak de meisjes, die niet of nauwelijks scholing genieten. Vanuit het studiefonds krijgen deze meisjes de kans op scholing door het betalen van schoolgeld en schoolbenodigdheden.