Twitter Papillon Google plus Papillon Facebook Papillon

Duurzaam reizen in de Afrikaanse praktijk van alledag

Hoe eenvoudig is het om zittend achter een bureau in Nederland te bedenken wat je allemaal anders gaat doen, hoe je het wilt en waarom je dat wilt. Gedachten en ideeën worden daarbij gevoed door westerse standaards, idealen, denkwijzen, normen, waarden en mogelijkheden. Hoe anders is echter de praktijk van alledag in landen als Mali en hoe vind je dan de balans tussen wat je wilt en wat mogelijk is? Graag delen we enkele van onze afwegingen met je.

afval
Neem een voor ons simpel gegeven als afval. Huisvuil, groenafval en zelfs papier wordt huis aan huis opgehaald. Bij winkelcentra en supermarkten kunnen we glas, plastic en kleding kwijt. Voor klein chemisch afval zijn er de chemobox en chemokar en lege batterijen kunnen we op heel wat plekken inleveren.
In Mali is afvalverwerking nog behoorlijk onontgonnen gebied. Niet zo verwonderlijk als je je realiseert dat er nog niet zo heel erg lang geleden alleen organisch afval was. Inmiddels vinden westerse en (veelal inferieure) Chinese producten hun weg naar Mali. Enorme hoeveelheden plastic zakjes, verpakkingen, lege flessen, producten en apparaten die slechts een kort leven beschoren bleken en oude batterijen liggen her en der verspreid.

Hoe ga je als bewuste onderneming om met deze feiten? We kunnen niet voorkomen dat de activiteiten van Papillon Reizen impact hebben op de leefomgeving in Mali. We kunnen er wel zorg voor dragen dat deze impact tot een minimum beperkt wordt. We streven er dan ook naar onze bijdrage aan de afvalberg zo klein mogelijk te houden. We geven bijvoorbeeld de voorkeur aan herbruikbare glazen flessen boven plastic flessen en blikjes. Waar mogelijk zuiveren we lokaal water om het aantal lege plastic flessen en zakjes te beperken. We prefereren verse groenten en fruit boven groenten en fruit uit blik. We winkelen met eigen boodschappentassen, ook als dat bij de lokale bevolking tot gelach leidt, vermijden het gebruik van spuitbussen, beperken het gebruik van batterijen tot een minimum en geven de voorkeur aan natuurlijke producten.
En als er zaken zijn, die we liever niet aan de Malinese afvalverwerking overlaten, dan voeren we ze naar Nederland af. Voor de toekomst is onze hoop gevestigd op de bewustwording van de Malinese overheid en bevolking.

dragers
Mensen als pakezels met onze bagage de rotswanden in de Pays Dogon laten afdalen en beklimmen? Je moet er toch niet aan denken? Of juist wel? Kunnen we de balans vinden tussen westerse normen en waarden en die in Mali?
Heel veel afwegingen zijn gemaakt en uiteindelijk is er - mede op basis van onze eigen ervaringen - heel bewust gekozen voor het maken van onze tochten in de Dogon met dragers.
Het afbreukrisico bij het dragen van de eigen bagage, het feit dat we met extra bagage trekken, omdat we bij dorpen zonder kampementen ons eigen tentenkamp opzetten en het simpele feit dat elke drager na een dag werken het eten bij elkaar heeft gelopen voor zijn hele familie hebben de doorslag gegeven.
We hechten er waarde aan onze dragers een eerlijke vergoeding voor hun diensten te geven, houden het aantal kilo’s bagage per drager in de gaten en werken uitsluitend met volwassen dragers.

mineraal water versus gezuiverd water
Wie van de gebaande (toeristische) paden afgaat, komt in gebieden waar gecontroleerd drinkwater niet beschikbaar is. In die situaties, die zich ondermeer voordoen in dorpen in de Pays Dogon en in de woestijn staan we voor de keuze van het zelf meebrengen van voorraden water, ter plaatse zuiveren of een combinatie van beiden.
Waar mogelijk nemen we zelf drinkbaar water mee. In de Dogon, waar gebruik gemaakt wordt van dragers, is het beperkt mogelijk flessen mineraalwater en/of jerrycans drinkbaar water mee te nemen. Waar nodig zullen we onze voorraden aanvullen door water te zuiveren.
Daar waar we gebruik maken van flessen mineraalwater, worden de lege flessen weggegeven aan de lokale bevolking. Het is zuur te weten dat het plastic uiteindelijk ergens als afval in het milieu zal terechtkomen en een schrale troost dat de lokale bevolking enorm blij is met de flessen en deze gedurende lange tijd zal hergebruiken, wat weer een positief effect heeft op het gebruikte aantal plastic zakjes (voor olie, melk en andere vloeistoffen).

transport en CO2-uitstoot
Wie leeft, draagt bij aan de CO2-uitstoot. Wie reist, draagt daar onvermijdelijk nog iets meer aan bij. Papillon Reizen is zich terdege bewust van dit feit en compenseert de CO2-uitstoot van de vliegreizen van medewerkers.
In Mali geven we de voorkeur aan transport met een zo laag mogelijke impact op het milieu: de benenwagen, fiets, lokale bus en gedeelde taxi’s bijvoorbeeld. In sommige gevallen ontkomen we er niet aan gebruik te maken van terreinwagens en als we daarop aangewezen zijn, genieten we gewoon van de ervaring van de reis.

Burkina Faso - traditional facial decorations